TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Kontakty na lektorky

Cvičenia na fitloptách; Tancuj, spievaj, dupitkaj; Folklóriček
Klaudia Kordošová
klaudikordos@gmail.com
0910 905 804

Cvičenie na ploché nohy
Edita Čačaná
cacana@centrum.sk

0905 033 736

Joga
Adela Matej Kučerová
kucerova.adela@gmail.com
0904 355 983

Detičky notičky
Ivana Záhorová Rovňáková
ivana.rovnakova@gmail.com
0908 178 345

Laktačná poradkyňa
Hana Zavřelová Gálová
hanulka@gmail.com
0905 937 965

Certifikovaná dula
Lýdia Koncsolová
lidka.koncsol@gmail.com
0903 512 066

Detská psychologička
Ľubica Tománková
lubicatomankova@hotmail.com
0905 324 863

Mamatabata
Ľubka Králiková
kralik.lubica@gmail.com
0940 308 876

Montessori hranie
Ľubka Talianová
drobyhranie@gmail.com
0902 559 607

Tvorivé dielničky
Zuzka Vranová
zuzana1.vranova@gmail.com
0914 700 611