TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Separovanie v Budatku

Konajme ekologicky, myslime ekonomicky!
Cieľom je zvýšiť povedomie o výhodách separovania odpadu a zároveň ušetriť MC Budatko peniažky na odvoz odpadu.

Nádoby na triedený odpad nájdete pred kuchynkou.

PLASTY - ŽLTÁ
 • plastové fľaše, obaly od domácej chémie (tekuté mydlo, čistiaci prostriedok)
 • vypláchnuté kelímky od jogurtov
 • stlačené tetrapaky z džúsov, mlieka
 • stlačené hliníkové plechovky od nápojov
 • sáčky a iné plastové obaly
NIE: obaly od nebezpečných látok (chemikálie, farby, motorové oleje)


PAPIER - MODRÁ
 • noviny, časopisy, reklamné letáky
 • kancelársky papier
 • stlačené krabice, kartóny, papierové obaly
NIE: znečistený papier, ktorý by mohol znehodnotiť ostatný papierový odpad (mokrý, mastný papier, plienky)


SKLO - ZELENÁ
 • nevratné obaly zo skla od nápojov, oleja - odstránime kovové a plastové uzávery
 • sklenené nádoby, poháre od zaváranín
 • tabuľové sklo, črepy
NIE: porcelán, keramika, zrkadlá


ĎAKUJEME, že sa pridáte! :-)