TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP

VAŠE 2% pre VAŠE Budatko

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli venovať 2% práve Budatku. Tieto financie nám pomôžu pri nákupe nových hračiek a pomôcok na cvičenie, ale aj na nevyhnutné úpravy a opravy centra.

Ako poukázať 2% Budatku, ak ste zamestnanec:
 1. Najneskôr do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň.
 2. Zároveň zamestnávateľa požiadajte o vystavenie POTVRDENIA o zaplatení dane. Zamestnávateľ na tlačive potvrdí výšku odvedenej dane v minulom roku a takisto, že nemáte nedoplatok na dani. Vypočítajte si z tejto sumy 2%. Toto tlačivo budete potrebovať doručiť spolu s Vyhlásením na daňový úrad.
 3. Vytlačte si toto tlačivo na poukázanie 2%, a vyplňte ho. Ide o VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov.
 4. V prípade akýchkoľvek nejasností či problémov nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať na mcbudatko@gmail.com alebo na 0903 321 934.
 5. VYHLÁSENIE spolu s POTVRDENÍM môžete zaniesť osobne na daňový úrad, alebo ho poslať poštou, najneskôr do 30. apríla 2024. Alebo nám tieto dokumenty môžete doručiť do Budatka a my ich odovzdáme na daňový úrad za Vás.
 6. A to najlepšie nakoniec :-). Po doručení tlačív do Budatka (alebo daňovým úradom potvrdenej kópie) Vás ako poďakovanie čaká permanentka do našej detskej Herničky.
Ako poukázať 2% Budatku, ak ste fyzická alebo právnická osoba:
 1. Právnická osoba môže poukázať 2% z dane aj viacerým mimovládnym organizáciám, fyzická osoba len jednej. Dve percentá sa poukazujú priamo v rámci daňového priznania.
 2. Do vládou stanoveného termínu zaplaťte daň za rok 2023 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.
 3. V prípade akýchkoľvek nejasností či problémov nás určite neváhajte kedykoľvek kontaktovať na mcbudatko@gmail.com alebo na 0903 321 934.
 4. A to najlepšie nakoniec :-). Po doručení daňovým úradom potvrdenej kópie Vás ako poďakovanie čaká permanentka do našej detskej Herničky.
Údaje o Materskom centre Budatko:

Identifikačné Číslo Organizácie (IČO):
37925598

Názov organizácie:
Materské centrum Budatko

Sídlo organizácie:
Holíčska 30, 851 05 Bratislava

Právna forma:
Občianske združenie


Ako sme využili prostriedky z 2% v minulosti:
 • v rokoch 2021 - 2023 sme zveľadili hlavne vybavenie centra - do herničky pribudli nové finančne náročnejšie hračky, kúpili sme nové vysávače či germicídny žiarič, zabezpečili sme ozvučenie akcií, tatami na pokrytie terasy, opravili sme trampolínu.
 • v roku 2020 sme vymenili zničené linoleum v priestoroch šatne a pred kuchyňou, dali sme vymaľovať herničku a vymenili sme v nej opotrebovaný koberec. Takisto sme dali vymaľovať chodbu a napokon sme aj tu vymenili opotrebovaný koberec za nový. Vymenené boli aj svietidlá, za úspornejšie a efektívnejšie. Takisto sme vymenili zásuvky za zásuvky s bezpečnostnou poistkou a staré vypínače za estetickejšie nové. Dobrovoľníci natreli aj zničené zárubne interiérových dverí novým náterom.
 • v roku 2019 sme dali vymaľovať vstupné priestory, kúpili sme vešiakovú stenu s botníkom a skrinkami pre rodičov a farebné skrinky pre deti
 • v roku 2018 sme dali vymaľovať obývačku, kúpili sme a odborne dali položiť nový koberec do cvičebne
 • v roku 2017 sme dali vymaľovať cvičebňu a miestnosť tvorivých dielní, zakúpili sme novú šmykľavku do herne a nové fitlopty
 • v roku 2016 sme zakúpili germicídny žiarič, vymenili sme koberec v obývačke a pokryli sme úhradu havarijných stavov toaliet, zakúpili sme nové hračky a pomôcky na cvičenie
 • v roku 2015 sme prerobili chodbičku, podarilo sa nám vylepšiť aj kuchynku
 • v roku 2014 sme prerobili obe kúpeľne, pribudlo jedno wc a dve umývadlá
 • v roku 2013 sme nakúpili nové hudobné nástroje a nové prvky do herne
ĎAKUJEME!