TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Podporná skupina nosiacich matiek

PIATKY 10:00
Aktuálne termíny a prihlasovanie sa cez Semafor.

Podporné skupiny sú stretnutia mamičiek zaoberajúcich sa témou nosenia a jeho aktívneho využívania. Dozviete sa všetko o zdravom nosení detičiek (nielen novorodencov), o ergonomických nosičoch, šatkách, viazaní a úväzoch pod vedením poradkýň nosenia. Vzájomne sa podelíte o Vaše skúsenosti, vyskúšate rôzne druhy šatiek a nosičov. Dostanete odpovede na všetky otázky a problémy, ktoré sa vám pri nosení vynorili. A môžete tak spokojne dlhodobo svojho drobca nosiť. :)
Skupinám nepriraďujeme špeciálne témy, no vedieme ich v mene hostí, ktorých pozývame. Sú nimi nosiace e-shopy z celého Slovenska. Samozrejme ich prispôsobujeme témam, o ktoré sa zaujímajú návštevníčky, takže nás v prípade záujmu kontaktujte, radi vytvoríme workshop na mieru.

Lektorka Andrea Zervanová je mamina dvoch "nosených" detí ;), certifikovaná poradkyňa nosenia. Založila a spravuje skupinu Nosíme deti v Petržalke. Poskytuje aj individuálne poradenstvo. V rámci projektu značky Sestrice "Slovensko nosí" má k dispozícii ich šatky na požičiavanie tým, ktorí si ich chcú vyskúšať. (zervanova.andrea@gmail.com, 0907 432 333)

Stretnutia sa konajú spravidla raz do mesiaca, na každé sa prihlasuje samostatne, príspevok 2€ sa uhrádza lektorke v hotovosti na mieste.