TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Folklóriček

Aktuálne termíny a prihlasovanie sa cez Semafor.

Ide o tanečný krúžok pre deti, kde sa prostredníctvom hudobno-tanečných hier zoznámia s tradičnými ľudovými riekankami, pesničkami a tanečnými hrami. Zároveň si precvičia rytmiku a naučia sa jednoduché tanečné kroky. Spoznajú i tradičné remeslá majstra kováča, zvonára, pekára a ďalších. Zajazdíme si na koníkoch, pomojkáme sa s bábikami, zatancujeme si cigánske tance. Zahráme sa s rôznymi zvieratkami a mnoho iného. Krúžok je určený pre deti od 21 mesiacov do 3,5 roka. Počet detí na krúžku je 7 - 12.

Lektorka Klaudia Kordošová je vyštudovaný pedagóg a interprét tanca. Aktívne sa venovala tancu, predovšetkým folklóru, pôsobila v súbore SĽUK, ale aj muzikálovému a modernému tancu. Vďaka synčekovi Maxovi začala spolupracovať s materskými centrami ako lektorka tanečných kurzov. (klaudikordos@gmail.com, 0910 905 804)