TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Ako sa prihlásiť alebo odhlásiť z aktivity?

Ako sa prihlásiť na aktivitu:
 1. Prihlásim sa na stránke www.budatko.sk pod svojim prihlasovacím menom a heslom.
 2. Kliknem vľavo na ikonku "Semafor".
 3. Vyberiem aktivitu, na ktorú sa chcem prihlásiť. Obdĺžniky hore slúžia ako filtre - ak ma napríklad zaujímajú len pohybové aktivity pre deti, kliknem na obdĺžnik "Deti pohyb", a pod.
 4. V danom riadku kliknem na "Prihlásiť". Počkám sekundu-dve, kým systém moju požiadavku spracuje - pri aktivite sa zjaví farebná guľôčka. Ak chcem prihlásiť viac miest (lebo mám viac detí alebo chcem prihlásiť aj kamošku), kliknem na znamienko "+". Zjaví sa ďalšia farebná guľôčka, atď.
 5. Pozriem farbu guľôčky - zelená znamená, že mám na aktivite rezervované miesto. Oranžová však znamená, že som pod čiarou! V tom prípade sa treba večer pred aktivitou, alebo ráno v deň aktivity presvedčiť, či sa farba nezmenila na zelenú (v prípade, že sa niekto nado mnou odhlásil). Podržaním kurzora na guľôčke zistím presné poradie. Ak je farba stále oranžová, alebo červená, je nám ľúto, stále ste pod čiarou :(.
 6. Kontrolujem maily - do pár minút po prihlásení sa by mal prísť automaticky generovaný mail o registrácii na aktivitu, v ktorom sú uvedené všetky potrebné informácie. Tento mail príde, či už mám miesto isté (zelená) alebo som pod čiarou (oranžová). Ak sa miesto pre mňa uvoľní, príde mi ďalší mail, že sa môžem aktivity zúčastniť. Iný mail mi zvyčajne deň vopred pripomenie, aby som nezabudla na aktivitu prísť :).

Ako sa z aktivity odhlásiť:
 1. Prihlásim sa na stránke www.budatko.sk pod svojim prihlasovacím menom a heslom.
 2. Vo svojom účte vidím všetky aktivity, na ktoré som prihlásená. Prípadne kliknem na Semafor.
 3. Stačí teraz len "deaktivovať" príslušnú guľôčku - kliknem na ňu. V Semafore môžem kliknúť aj na znamienko "-" .
 4. Počkám sekundu-dve, kým systém moju požiadavku spracuje - guľôčka by mala zmiznúť.
 5. Skontrolujem si mail - do pár minút po odhlásení by mal prísť automaticky generovaný mail.
 6. Ak mi už systém odhlásenie neumožňuje (je krátko pred akciou a zoznamy už boli uzatvorené), napíšem mail na mcbudatko@gmail.com, prípadne kontaktujem danú lektorku.

Prosíme Vás o ohľaduplnosť - odhlasujte sa z aktivít čo najskôr, ak viete, že sa nemôžete zúčastniť. Mamičky, ktoré sú pod čiarou, majú takto väčšiu šancu dostať sa na danú aktivitu.