TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Protiepidemiologické opatrenia v Budatku
  • Do Budatka chodíme len úplne zdraví, bez akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia či zvýšenej teploty, čo potvrdzujeme aj čestným vyhlásením a svojím podpisom na prezenčnej listine.

  • Pri vstupe do Budatka použijeme dezinfekciu na ruky.

  • Nosiť respirátor alebo ochranné rúško je odporúčané.

  • Jedlo a nápoje konzumujeme iba v kuchynke, dbáme na zvýšenú hygienu, po použití riady dôkladne umyjeme.

  • Na toaletách používame dezinfekciu na povrchy toaliet, nočníkov, prebaľovacieho pultu.

  • Stále máme nižšiu kapacitu návštevníkov, aby sa ľahšie dodržiaval sociálny odstup.

  • Miestnosti denne upratujeme, dezinfikujeme povrchy, hračky a pomôcky, priebežne ožarujeme germicídnym žiaričom.
Ďakujeme!