TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Tanečno-pohybová prípravka pre škôlkárov

UTORKY 16:45
Aktuálne termíny a prihlasovanie sa cez Semafor.

Tanečný krúžok pre 3 - 6 ročné deti je zameraný na podporu a rozvoj motorickych kvalít. Deti si osvoja správne držanie tela, pevný postoj, ohybnosť a silu. Pri cvičení používame reprodukovanú hudbu, rôzne pomôcky, pohybové hry. Naučíme sa krátke tančeky, pesničky, podporíme priestorové cítenie a rytmus. Lekcia trvá 45 min a je rozdelená do troch častí. Rozcvičenie celého tela, osvojenie si základov všeobecnej pohybovej prípravy. Následne nácvik krátkych tancov hravou formou. Záver patrí improvizovanému tancu, hre, podpory kreativity a predstavivosti. Pretiahnutie a relaxácia celého tela. Počet detí na krúžku je 6 - 11, prebieha bez prítomnosti rodiča.

Lektorka Klaudia Kordošová je vyštudovaný pedagóg a interprét tanca. Aktívne sa venovala tancu, predovšetkým folklóru, pôsobila v súbore SĽUK, ale aj muzikálovému a modernému tancu. Vďaka synčekovi Maxovi začala spolupracovať s materskými centrami ako lektorka tanečných kurzov. (klaudikordos@gmail.com, 0910 905 804)

Cena krúžku je 56 € a zahŕňa 8 lekcií (45 min) a možnosť zľavy na vstup do Herničky pred alebo po lekcii v deň krúžku, ak je otvorená.

Keď sa naplní minimálna kapacita krúžku, prídu Vám mailom pokyny k platbe alebo ich nájdete na našej stránke v sekcii Môj účet - Moje prihlášky na krúžky. Po úhrade tu nájdete aj elektronickú faktúru. Účasť na krúžku je podmienená včas pripísanou platbou na náš účet.

Ak sa niektorej lekcie nemôžete zúčastniť, informujte nás najneskôr 12 hodín pred začiatkom lekcie na mcbudatko@gmail.com. Ak sa chcete odhlásiť z celého kurzu, je potrebné tak urobiť najneskôr 24 hodín pred začatím kurzu.
V prípade včasného odhlásenia lekcie je možné nahradiť si 1 lekciu po skončení kurzu. Nie je možné vrátiť peniaze za viacero, hoci aj ospravedlnených neprítomností, nakoľko sa blokuje miesto inému záujemcovi.

V prípade voľného miesta je možné prihlásiť sa do krúžku aj po jeho začatí alebo sa zúčastniť lekcie aj formou jednorazového vstupu (8 € v hotovosti). V prípade otázok nás kontaktujte na mcbudatko@gmail.com.