TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Individuálny a skupinový koučing

STREDY 9:30
Aktuálne termíny a prihlasovanie sa cez Semafor.

Individuálny koučing
Každá z nás je jedinečná a každá z nás vníma samu seba i svet okolo inak. Všetky nás však spája jedna vec - sme maminy. A celkom často riešime podobné témy ;) Väčšinou sa hľadáme vo svojej novej identite (kto som okrem maminy?), riešime stratu alebo zmenu zamestnania, nové i stratené sociálne kontakty, rodové očakávania, vzťahy s partnerom, vzťahy s dieťatkom, vlastné podnikanie. Je toho veľa (niekedy až príliš ;)) o čom sa chceme ako maminy porozprávať. A práve koučing môže maminkám pomôcť spoznať samé seba o trochu viac.

Koučing je dôverný rozhovor, v ktorom spoločne objavujeme vašu cestu k vášmu cieľu. Hľadáme spôsoby, ako viete dosiahnuť to, čo chcete. Koučing vám môže pomôcť pozrieť sa na veci inak, podporiť vás pri hľadaní odpovedí či riešení. Úlohou kouča je byť vaším partnerom v konverzácii, počúvať, všímať si, poskytnúť spätnú väzbu, ale i výzvu. Zameriavame sa na podporu vnímania vašich vlastných zdrojov, odkrývanie zažitých presvedčení, nájdenie vášho smerovania či objavenie zmyslu v tom, čo robíte.

Skupinový koučing
Na skupinovom koučingu sa budeme stretávať pravidelne v menšej skupinke mamičiek aj s našimi detičkami. Na každom stretnutí sa budeme venovať témam v oblasti sebaspoznávania a sebarozvoja, pričom zapojíme koučovací rozhovor, zdieľanie, podporu, ale aj hravé techniky a našu fantáziu :) Budete mať priestor zdieľať vlastné prežívanie alebo len počúvať. Našim spoločným cieľom bude, aby si každá z vás zo stretnutí niečo odniesla – sebapoznanie, nový pohľad, odpovede, smerovanie... alebo si len užila príjemne strávený čas ;) Témy stretnutí budú prispôsobené najčastejším výzvam maminiek alebo podľa toho, ako si ich spoločne určíme (sebaspoznávanie a sebaobraz; silné stránky, potenciál a vytvorenie zvyku, sebarealizácia; životné hodnoty a motivácia; vzťahy v rodine aj mimo nej; efektívna komunikácia potrieb, nastavenie hraníc...)

Andrea Meredith profesijný život odštartovala v medzinárodnej korporácii na pozícii marketingu a internej komunikácie. Počas MD získala rekvalifikáciu ako cukrárka, založila som si vlastné podnikanie v oblasti ekovýrobkov, no nakoniec sa rozhodla splniť si svoj dlhoročný sen – dozvedieť sa čosi viac o fascinujúcej ľudskej psychike. Po štúdiu na The International Center of Business Coaching získala akreditáciu (ACC) od medzinárodnej federácie koučov ICF a spustila vlastnú koučovaciu prax. Momentálne pracuje v Anima Mundi, kde koučuje najmä ženy a maminy a pokračuje na ceste k akreditácii na úroveň PCC. (ada.meredith@hotmail.com, 0949 232 773, https://andreameredith.sk/koucing)

Stretnutia sú spravidla dvakrát mesačne, na každé sa prihlasuje samostatne, príspevok 5€/individuálne stretnutie, 4€/skupinová lekcia sa uhrádza lektorke v hotovosti na mieste.