TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP

Čo sa dá ešte stihnúť v máji

Z bohatého programu pre detičky si dovolíme upozorniť na novinku - Ufúľané hry 22.mája., veselé, skúmavé aktivity na terase, ktoré budú deti prežívať všetkými zmyslami a čisté a suché asi nezostanú. ;)

Veľmi sa na Vás tešíme!