TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
 
Vitajte Semafor Aktivity Novinky O nás Kontakty


2% pre Vaše BUDATKO


Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli venovať svoje 2% Vášmu Budatku. Investujeme ich do zveľaďovania priestorov.

Ako sme využili prostriedky z 2% v minulosti:

 • v roku 2019 sme dali vymaľovať vstupné priestory, kúpili sme vešiakovú stenu s botníkom a skrinkami pre rodičov a farebné skrinky pre deti
 • v roku 2018 sme dali vymaľovať obývačku, kúpili sme a odborne dali položiť nový koberec do cvičebne
 • v roku 2017 smedali vymaľovať cvičebňu a miestnosť tvorivých dielní, zakúpili sme novú šmykľavku do herne a nové fitlopty
 • v roku 2016 sme zakúpili germicídny žiarič, vymenili sme koberec v obývačke a pokryli sme úhradu havarijných stavov toaliet, zakúpili sme nové hračky a pomôcky na cvičenie
 • v roku 2015 sme prerobili chodbičku, podarilo sa nám vylepšiť aj kuchynku
 • v roku 2014 sme prerobili obe kúpeľne, pribudlo jedno wc a dve umývadlá
 • v roku 2013 sme nakúpili nové hudobné nástroje a nové prvky do herne

Ako poukázať 2% dane Materskému centru Budatko?

Ak podávate daňové priznanie ako fyzická či právnická osoba:
 • Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% z vašej dane za rok 2018 nie je nižšia ako 3,32 €.
 • Vyplňte Tlačivo na poukázanie 2% z daní (PDF).
 • Vyplňte príslušné údaje o Materskom centre Budatko a sumu zodpovedajúcu 2% dane do príslušných oddielov v daňovom priznaní.
 • Právnická osoba môže poukázať 2% z dane aj viacerým mimovládnym organizáciám, fyzická osoba len jednej.
 • Do 31. marca 2019 zaplaťte daň za rok 2018 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.
 • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 • Ak ste zamestnanec:
 • Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane, v ktorej potvrdí výšku zaplatenej dane a potvrdí, že nemáte nedoplatok na dani. Toto urobte najneskôr do 15.02.2019!
 • Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane, vypočítaná suma nesmie byť nižšia ako 3 €.
 • Vyplňte Tlačivo na poukázanie 2% z daní (PDF).
 • Do kolónky ROK sa píše 2018
 • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ako organizácia nemáme SID, kolónky na SID nechajte prázdne.
 • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane.
 • Pošlite alebo doručte vyplnené Vyhlásenie spolu s potvrdením daňovému úradu v mieste trvalého bydliska do 30 apríla 2019. Obe tieto tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 • Ak prinesiete zúčtovanie a vyhlásenie o poukázaní vašich 2% z daní v prospech Budatka priamo k nám do centra, my vám ako odmenu dáme permanentku do herničky:) a odnesieme tlačivá za vás na daňový úrad. ĎAKUJEME!

  Údaje o Materskom centre Budatko:

  Názov organizácie: Materské centrum Budatko
  Sídlo organizácie: Holíčska 30, 851 05 Bratislava
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné Číslo Organizácie (IČO): 37925598