Vitajte Semafor Aktivity Články O nás Kontakty

Prehľad článkov


Coffee, Tea & Chat (in English) - Top parenting books you have maybe never heard about
I was searching through webs to not only hang on books I know and found a lot of tip and books, blogs and stories about parenting and becoming a parent. As always, it is not easy to find the right portion for everyone, so I found some, which I never heard about but found interesting. Take this list as an inspiration, if you’ve read them, tell us more about it and if not and you will, for sure let me know later, there’s always space to learn more about parenting as we already found out.
Program na mesiac apríl
Občas človeka dokáže zaskočiť všeličo. Neviem ako u Vás, mňa vcelku prekvapilo, že už je apríl, kde je začiatok roka? Teraz sme mali prskavky v ruke, objímali sa a želali si navzájom lepší rok? Je lepší? Ako sa to vezme, v rýchlosti zjavne áno :). Prináša množstvo zaujímavých, náročných, hravých i vzdelávacích podnetov nielen v našom materskom centre...
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Frühling
März, April und Mai sind die drei Frühjahrsmonate. Auf unserer Nordhalbkugel beginnt zwischen dem 20. und 21. März der Frühling. Aber was ist das Besondere am Frühlingsanfang? Warum wird er genau auf diesen Tag gelegt? Zu Frühlingsbeginn sind Tag und Nacht fast genau gleich lang, also je etwa 12 Stunden (Tag-und-Nachtgleiche). Der Frühlingsanfang kann an verschiedenen Tagen sein, das Frühlingsende ist jedoch durch ein bestimmtes Ereignis – die Sommersonnenwende – festgelegt, das (fast) immer auf den 21. Juni fällt.
Coffee, Tea & Chat (in English) - Top books 2018
This is going to be a little complicated. It depends on how much time do you can find for you and reading, but it is really hard to read, when you have little kids. Every year, there is huge amount books published around the world – around 2,2 Millions. I found a very interesting List from UNESCO which put together information from 123 Countries.
Súťaž o milú knižku z vydavateľstva USBORNE na Facebooku
Máme pre Vás súťaž o milú knižku z vydavateľstva USBORNE, ktorú nám darovala jedna z našich návštevníčok, ktorú čochvíľka môžete osobne stretnúť na predajnej výstave kníh vydavateľstva v MC Budatko! Napíšte nám do komentára na Facebooku, či Ste sa už zúčastnili výmeny knižiek v našom materskom centre, aká knižka Vás zaujala, prípadne, čo v spojení s knižkami by Ste ešte u nás chceli zažiť. Jedného z Vás vyberieme na konci marca a knižku s radosťou odovzdáme!
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Top Bücher 2018
Das hier wird schwer. Dem nach wieviel Zeit man sich zum Lesen finden kann, kennt man die Bücher vielleicht, aber es ist sehr schwer mit Kindern zu lesen, wenn es so viele Bücher jeder Jahr auf den Markt kommen. Im Jahr ist es ungefähr 2,2 Millionen Bücher in der Welt.
Coffee, Tea & Chat (in English) - Books you should read before...
…no matter what, question is, what else could you read, what is really the top literature from which you could learn something, have fun, be a bookworm because it is so good to read. If you write in Google "Top Books ...” you will find about 3.5 billion results. Everyone has their own list ... But what are the books that are really worth reading? It is not a competition, you read mainly for yourself, right? Nevertheless, one likes to find inspiration. I went through a few of the top lists and here are the books that I have found again and again...
Dobrovoľníctvo a členstvo v MC Budatko
Neustále hľadáme dobrovoľníkov na vedenie herničky, montessori kútika, organizáciu aktivít pre deti aj mamičky, ale aj na pomoc cez PC, výrobou materiálov doma, či distribúciu letákov...
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Lesen macht dich besser
Lesen - für jemanden ist es die schönste Freizeitbeschäftigung der Welt. Sie entfliehen dem tristen Alltag und reisen in die Welt der Fantasie. Für manche ist es leere Auszeit ohne was dazu. Viele Leute wiisen garnicht, wann sie das letzte Mal ein Buch in der Hand hatten. Manche lesen überall. Es ist eine Aktivität die man ausübt ohne zu wissen im täglichen Leben bein Autofahren (Strassezeichen lesen), Fehrsehen schausen (Titel zum Nachrichten, Werbung, Übersetzung...) oder sogar in der Kücher (Rezepte, Foodblogs, ...). Beim Buch lesen geht es um ein bischen mehr. Eine langzeitliche Leseaktivität bring uns sogar sehr viel mehr.


2% pre Vaše BUDATKO

Z kategórie: 'Oficiálne pozvánky, médiá a tlačové správy'

Opäť sa nám blíži obdobie, kedy je možné poukázať 2% z dane neziskovej organizácii.
V tomto článku Vám prinášame informácie, ako prípadné finančné prostriedky získané z 2% využijeme my.
Tak ako každý rok aj tento by sme chceli zveľadiť naše priestory. Tentokrát sa zameriame na šatňu, resp. časť šatne, kde sa momentálne nachádzajú detské skrinky. V prvom rade plánujeme vystierkovať a vymaľovať steny. Zakúpiť nové skrinky, ktoré budú bezpečnejšie a deťom prívetivejšie – miesto vešiakov budú mať háčiky, na ktoré si deti ľahko zavesia svoje mikiny a bundy. Pri obnove myslíme aj na detský doprovod – rodičia, starý rodičia; pre ktorých by sme chceli zriadiť vešiakovú stenu s botníkom a skrinky na odkladanie tašiek.

Ak sa Vám náš plán pozdáva budeme radi ak sa rozhodnete venovať svoje 2% Vášmu BUDATKU.

Ak nám prinesiete zúčtovanie a vyhlásenie o poukázaní vašich 2% z daní v prospech Budatka, my vám ako odmenu dáme permanentku do herničky:) a odnesieme tlačivá za vás na daňový úrad. ĎAKUJEME!


A ako sme využili prostriedky z 2% v minulosti?


2% za rok 2018 tento rok sme prerobili obývačku, kúpili sme a odborne dali položiť nový koberec do cvičebne

2% za rok 2017 tento rok sme zaplatili maľovanie cvičebne a maľovanie miestnosti tvorivé dielne, zakúpili sme novú šmykľavku do herne a nové fitlopty

2% za rok 2016 tento rok sme zakúpili germicídny žiarič, vymenili sme koberec v obývačke a z dvoch percent sme pokryli úhradu havarijných stavov toaliet - viac ako 500 eur, zakúpili sme nové hračky a pomôcky na cvičenie

2% za rok 2015 tento rok sme prerobili chodbičku, nová stierka, maľba steny, koberce, či domček určite potešili aj vaše deti, podarilo sa nám vylepšiť aj kuchynku

2% za rok 2014 sme prerobili obe kúpeľne, pribudlo jedno wc a dve umyvadlá

2% za rok 2013 sme využili na nákup nových hudobných nástrojov, na nákup nových prvkov do herne a tiež budú použité na úhradu nájomného a energie za naše priestory (480Eur mesačne)


Tlačivo na stiahnutie:

 • Tlacivo na 2% z daní (PDF).

 • Ako poukázať 2% dane Materskému centru Budatko:

  Ak podávate daňové priznanie ako fyzická či právnická osoba

  Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% z vašej dane za rok 2018 nie je nižšia ako 3,32 €.
  Vyplňte príslušné údaje o Materskom centre Budatko a sumu zodpovedajúcu 2% dane do príslušných oddielov v daňovom priznaní.
  Právnická osoba môže poukázať 2% z dane aj viacerým mimovládnym organizáciám, fyzická osoba len jednej.
  Do 31. marca 2019 zaplaťte daň za rok 2018 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.


  Ak ste zamestnanec

  1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane, v ktorej potvrdí výšku zaplatenej dane a potvrdí, že nemáte nedoplatok na dani. Toto urobte najneskôr do 15.02.2019!
  2. Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane, vypočítaná suma nesmie byť nižšia ako 3 €.
  3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane.
  4. Pošlite alebo doručte vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením daňovému úradu v mieste trvalého bydliska do 30 apríla 2019.


  Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

  Do kolónky ROK sa píše 2018

  Obe tieto tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska

  Číslo účtu nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň
  daňovému úradu.

  IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ako organizácia nemáme SID, kolónky na SID nechajte prázdne.


  Údaje o Materskom centre Budatko:

  Názov organizácie: Materské centrum Budatko
  Sídlo organizácie: Holíčska 30, 851 05 Bratislava
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné Číslo Organizácie: 37925598