Vitajte O nás Semafor Aktivity Články Projekty Kalendár Kontakty

Prehľad článkov


Projekt hradený z dotácie BSK - ZVEĽADENIE PRIESTOROV PRE RODINY S DEŤMI
V roku 2017 schválil Bratislavský samosprávny kraj Materskému centru Budatko dotáciu vo výške 2´000 EUR na obnovu a zveľadenie priestorov centra. Finančné prostriedky sme využili na opravu havarijného stavu koberca v cvičebnej miestnosti, na položenie nového linolea v miestnosti tvorivých dielní a na výrobu a montáž vstavanej skrine na mieru do chodbičky k zadnému WC. Za všetky rodiny a návštevníkom patrí Bratislavskému samosprávnemu kraju srdečná vďaka.
Hľadáme nové "aktivačky"
Hľadáme záujemkyne o aktivačnú prácu v materskom centre, na dobu určitú, od 1.10.2017-31.3.2018. Pozíciu obsadzuje UPSVAR, pozícia je určená pre nezamestnané osoby evidované na úrade práce. Práca sa vykonáva priamo v materskom centre Budatko na Holíčskej 30, v pracovných dňoch, čiastočný úväzok - podľa dohody. Za prácu dostane aktivačný pracovník príspevok od úradu práce vo výške 199 EUR za každý odpracovaný mesiac.
Prvý krát v Montessori kútiku
Pravidelne sa v Montessori kútiku stretávam s otázkou, ktorá je na pohľad veľmi jednoduchá, s čím v Montessori začať, aký vek je vhodný na začatie, čo sme prepásli?
Vyfarbime sa!
Vyfarbime sa - je projekt na obnovu vonkajšieho areálu verejnej materskej škôlky v Petržalke. Čistý a vymaľovaný areál ako výsledok projektu bude znamenať pozitívny prínos pre užívateľov, čiže deti navštevujúce materskú školu. Oprava múrikov v areáli bude prínosná aj z hľadiska bezpečnosti. Prosíme podporte náš projekt v obchodoch siete Tesco na území Petržalky počas celého októbra, ďakujeme.
Medzinárodný týždeň nosenia a dojčenia v Budatku
Aj tento rok sa môžete tešíť na zaujímavé prednášky, diskusie a workshopy na tému nosenia a dojčenia. Tešíme sa na Vás v utorok 3.10 doobeda a poobede. Nezabudnite sa prihlásiť na aktivity cez Semafor!
Rekonštrukcia v Budatku v lete 2017
Vďaka dotácii od BSK, podpore mestskej časti Petržalka a darovaným 2% z príjmu od našich návštevníkov, a takisto vďaka dobrovoľníckej práci našich členiek, dobrovoľníčok a ich rodín, sa nám v lete 2017 podarilo zrekonštruovať priestory tvorivých dielní, zakúpiť vstavanú skriňu na predmety potrebné k našej činnosti, položiť nový koberec do priestorov trampolíny a vymaľovať cvičebňu. Všetkým srdečne ďakujeme.
Prijímanie detí do MŠ na sezónu 2017/2018
Dňa 3.4.2017 sa v Budatku uskutočnila prednáška na tému prijímania detí do štátnych materských škôl v Petržalke. Na základe dotazov mamičiek sme pripravili článok s najdôležitejšími informáciami. V článku sa takisto nachádza aktuálna prihláška na školský rok 2017/2018. Držíme všetkým mamičkám palce.
Impulz zahrial na duši a potešil našu kreativitu
Dňa 12. decembra sme prijali pozvanie na Deň otvorených dverí v pracovno-socializačnom centre Impulz, ktorý sídli v budave základnej školy na Turnianskej ulici. Zoznámili sme sa so združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke a takisto s niektorými jeho klientmi. Vytvorili sme si pekné sviece a pozreli sme si výrobky, ktoré klienti centra vyrábajú.
Tlačová správa - Hľadanie pirátskeho pokladu
V nedeľu, dňa 18. septembra 2016, sa konalo zábavné rodinné podujatie pod názvom „Hľadanie pirátskeho pokladu.“ Akciu zorganizovalo materské centrum Budatko s finančnou podporou nadácie ZSE a grantového programu Rozprúdime regióny


Tanec s bábätkom v šatke


Na všetky krúžky sa prihlasujte cez SEMAFOR


Začíname nový kurz v PONDELOK - 22.01.2018 o 11:00 hod
Posledná (náhradná) hodina - 19.03.2018


Minimálny počet prihlásených mamín s deťmi na otvorenie kurzu: 8
Maximálny počet mamín s deťmi na kurze: 12

Krúžok TANEC S BÁBÄTKOM je určený pre všetky maminy, ktoré rady tancujú a chcú si zatancovať aj spolu so svojim bábätkom v nosiči alebo babyšatke. Kurz je určený pre všetkých, nie je nutné mať predchádzajúce skúsenosti s tancom. Tancujeme v štýle brušných tancov a použijeme prvky z klasického tanca (baletu) a z tribalu.

Hodina prebieha za doprovodu hudby.

Na krúžok si treba priniesť pohodlné oblečenie a prezúvky (môže sa cvičiť aj naboso). Voda je samozrejmosť. Pre lepšie precítenie tanca si môžete priniesť šatku na boky, nemusí byť peňiažková.

Súčasťou hodiny je prvotná príprava na hodinu - prezlečenie, nakojenie, príprava bábätka na tancovanie, rozcvička, tanec a na záver trochu uvoľnenia.

Orientálne tance alebo ľudovo povedané "brušné tance" sú na pohľad veľmi krásne a ladné, vyžadujú však dobré ovládanie svojho tela. Pri tanečných motívoch sa využíva práca pánvy a bokov, preto sú vhodné na posilnenie pánvového dna. Je však potrebné robiť ich správne. Pri tanci so závojom sa výborne posilňujú horné končatiny a učí sa vzpriamenému držaniu tela. Na hodinách sa neučí žiadna konkrétna choreografia, jednotlivé motívy sa spájajú do kratučkých kombinácií.

Viac info tu: http://mamadance6.webnode.sk/sluzby/sluzba-1/orientalne-tance/

Cvičenia sa môžu zúčastniť len tie maminy s deťmi, ktoré majú cvičenie uhradené. Miesto v krúžku je až po uhradení poplatku za cvičenie.

Cena krúžku je 48 € a zahŕňa:

  • 8 riadnych cvičiacich hodín
  • 1 náhradnú hodinu

  • 50% zľavu na vstup do herne pred alebo po hodine v deň krúžku ak je herňa otvorená. V herni máte zároveň možnosť zakúpiť si permanentku na 5 vstupov len za 2 €. Permanentka platí na vstup do herne len pred alebo po hodine v deň krúžku.


Neprítomnosť ohlasujte minimálne 24 hodín vopred, najneskôr do 08:00 dňa, kedy sa koná cvičenie hlásiť priamo lektorke Anke na mama.dance.ba@gmail.com

Nie je možné vrátiť peniaze za viacero, hoci aj ospravedlnených neprítomností, nakoľko účastník berie na vedomie, že svojou častou neprítomnosťou na cvičení blokuje miesto inému užívateľovi, ktorý sa do krúžku nedostal.Ak je voľné miesto aj po začatí krúžku a máte záujem sa prihlásiť, alebo ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte prosím lektorku na mama.dance.ba@gmail.com, alebo na čísle 0905 103 029, ktorá vám podá ďalšie inštrukcie.
Viac informácií nájdete na stránke www.mamadance.eu alebo na FB Fun Page Mama Dance.


Info o lektorke:


Mgr.art. Anna Kališová je vyštudovaný pedagóg tanca na VŠMU. Má 40 rokov a dve deti - Aničku a Viktorka. Tancu sa venuje od 4 rokov, kedy začala tancovať vo FS Vienok a skončila až v Lúčnici po 8 ročnom pôsobení v roku 2006.