TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP


Kaffe und Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch)


Účelom konverzačných hodín je udržiavať jazykové znalosti nemčiny mamičiek na materskej a rodičovskej dovolenke na aktívnej úrovni, ktorá je nutná pri opätovnom zapojení sa do pracovného procesu.

Sekundárnou výhodou je, že mamy sa môžu stretnúť a konverzovať na určené témy, môžu si so sebou zobrať dieťa, môžu sa spoznávať, vymieňať si informácie a rady, deti sa medzi sebou hrajú a počúvajú mamu rozpravať po nemecky. "Lead by example!"

Formát lekcie: 50 min:- 5 min. úvod a small talk
- 20 min. čítanie článkov ohľadne témy a voľná interpretácia čítaného textu na úrovni jazykových schopností účastníka
- 20 min. vyjadrenie názoru/konverzácia, slovná zásoba k téme / frázy
- 5 min. voľná diskusia

Každá hodina predstavuje inú konverzačnú tému.
Požiadavky na jazykové vybavenie sú minimálne, nutná je schopnosť rozumieť a záujem sa rozvíjať ďalej.
Prihlasujte sa, prosím, cez SEMAFOR

Minimálny počet prihlásených mamín na hodinu konverzácie: 3
Maximálny počet prihlásených mamín na hodinu konverzácie: 8

Hodina je prioritne otváraná pre nahlásených účastníkov krúžku, v prípade, že bude na hodine voľné miesto je možné si zakúpiť jednorazový vstup v hodnote 5 EUR.
Cena krúžku je 24 € a zahŕňa:
  • 6 riadnych hodín podľa hore uvedeného popisu
  • 1 náhradnú hodinu za vopred ospravedlnenú neúčasť. Neprítomnosť ohlasujte najneskôr do 07:00 dňa, kedy sa koná hodina, priamo lektorke cez sms, whatsapp alebo telefonátom na 0903359178.


V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte priamo lektorku.

ZP
Ing. Zuzana Pekarek
Mama Oliho a Tiny na rodičovskej dovolenke so štátnou skúškou z nemčiny a dlhoročnými skúsenosťami z praktickej hovorovej a business nemčiny počas pracovného procesu v zahraničných spoločnostiach pri kontakte so zákazníkom. Komunikuje so svojimi deťmi v nemeckom jazyku.