TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Kaffe und Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch)

PONDELKY 10:00
Aktuálne termíny a prihlasovanie sa cez Semafor.

Krúžok Vám pomôže znovu získať pocit sebavedomia v nemčine, pripraví Vás na pracovné pohovory. Každá hodina predstavuje inú konverzačnú tému, riešia sa rôzne situácie - hodiny sú vo veľkej miere prispôsobené Vám a tomu, na čo sa chcete zamerať. Na hodinách veľa diskutujeme, preberáme aktuálne témy, vymieňame si informácie a rady, prebiehajú v uvoľnenej atmosfére. Dieťa môžete zobrať so sebou, pohrá sa s ostatnými a počúva mamu rozpravať po nemecky.
Požiadavky na jazykové vybavenie sú minimálne, gramatické znalosti nie sú podmienkou. Nutná je schopnosť rozumieť a záujem rozvíjať sa ďalej, podstatné je nebáť sa spontánne otvoriť ústa a povedať tú strašnú krkolomnú nemeckú vetu bez toho, aby ste tri minúty predtým riešili, či to poviete správne.

Lekcia sa koná raz týždenne, trvá cca 50 min. Formát lekcie:
  • úvod a small talk (5min),
  • čítanie článkov ohľadne témy a voľná interpretácia čítaného textu na úrovni jazykových schopností účastníka (20 min.),
  • vyjadrenie názoru/konverzácia, slovná zásoba k téme / frázy (20 min.)
  • voľná diskusia
Lektorka Ing. Zuzana Pekarek je dvojnásobná mamina so štátnou skúškou z nemčiny a dlhoročnými skúsenosťami z praktickej hovorovej a business nemčiny počas pracovného procesu v zahraničných spoločnostiach pri kontakte so zákazníkom. Komunikuje so svojimi deťmi v nemeckom jazyku. (zuzana.pekarek@gmail.com, 0903 359 178)

Cena krúžku je 24 € a zahŕňa:
  • 6 lekcií (50 min)
  • 1 náhradnú lekciu za vopred ospravedlnenú neúčasť nahlásenú priamo lektorke
  • 50% zľavu na vstup do herne pred alebo po hodine v deň krúžku, ak je herňa otvorená. V herni máte zároveň možnosť zakúpiť si permanentku na 5 vstupov za 2 €, ktorá platí na vstup do herne len pred alebo po hodine v deň krúžku.
Krúžku sa môžu zúčastniť len tí záujemci, ktorí majú krúžok uhradený. Miesto v krúžku je až po uhradení poplatku. Neprítomnosť ohlasujte mailom vopred, najneskôr do 7:00 dňa, kedy sa koná lekcia. Nie je možné vrátiť peniaze za viacero, hoci aj ospravedlnených neprítomností, nakoľko prihlásený berie na vedomie, že častou neprítomnosťou na krúžku blokuje miesto inému záujemcovi. Ak je voľné miesto aj po začatí krúžku a máte záujem sa prihlásiť, alebo ak máte akékoľvek otázky, napíšte na mcbudatko@gmail.com. V prípade, že bude na hodine voľné miesto, je možné si zakúpiť jednorazový vstup v hodnote 5 €.