Vitajte Semafor Aktivity Články O nás Kontakty

Prehľad článkov


Coffee, Tea & Chat (in English) - Top books 2018
This is going to be a little complicated. It depends on how much time do you can find for you and reading, but it is really hard to read, when you have little kids. Every year, there is huge amount books published around the world – around 2,2 Millions. I found a very interesting List from UNESCO which put together information from 123 Countries.
Súťaž o milú knižku z vydavateľstva USBORNE na Facebooku
Máme pre Vás súťaž o milú knižku z vydavateľstva USBORNE, ktorú nám darovala jedna z našich návštevníčok, ktorú čochvíľka môžete osobne stretnúť na predajnej výstave kníh vydavateľstva v MC Budatko! Napíšte nám do komentára na Facebooku, či Ste sa už zúčastnili výmeny knižiek v našom materskom centre, aká knižka Vás zaujala, prípadne, čo v spojení s knižkami by Ste ešte u nás chceli zažiť. Jedného z Vás vyberieme na konci marca a knižku s radosťou odovzdáme!
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Top Bücher 2018
Das hier wird schwer. Dem nach wieviel Zeit man sich zum Lesen finden kann, kennt man die Bücher vielleicht, aber es ist sehr schwer mit Kindern zu lesen, wenn es so viele Bücher jeder Jahr auf den Markt kommen. Im Jahr ist es ungefähr 2,2 Millionen Bücher in der Welt.
Coffee, Tea & Chat (in English) - Books you should read before...
…no matter what, question is, what else could you read, what is really the top literature from which you could learn something, have fun, be a bookworm because it is so good to read. If you write in Google "Top Books ...” you will find about 3.5 billion results. Everyone has their own list ... But what are the books that are really worth reading? It is not a competition, you read mainly for yourself, right? Nevertheless, one likes to find inspiration. I went through a few of the top lists and here are the books that I have found again and again...
Dobrovoľníctvo a členstvo v MC Budatko
Neustále hľadáme dobrovoľníkov na vedenie herničky, montessori kútika, organizáciu aktivít pre deti aj mamičky, ale aj na pomoc cez PC, výrobou materiálov doma, či distribúciu letákov...
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Lesen macht dich besser
Lesen - für jemanden ist es die schönste Freizeitbeschäftigung der Welt. Sie entfliehen dem tristen Alltag und reisen in die Welt der Fantasie. Für manche ist es leere Auszeit ohne was dazu. Viele Leute wiisen garnicht, wann sie das letzte Mal ein Buch in der Hand hatten. Manche lesen überall. Es ist eine Aktivität die man ausübt ohne zu wissen im täglichen Leben bein Autofahren (Strassezeichen lesen), Fehrsehen schausen (Titel zum Nachrichten, Werbung, Übersetzung...) oder sogar in der Kücher (Rezepte, Foodblogs, ...). Beim Buch lesen geht es um ein bischen mehr. Eine langzeitliche Leseaktivität bring uns sogar sehr viel mehr.
Coffee, Tea & Chat (in English) - Reading books makes you better
Reading - for someone it is the most beautiful free time in the world. They escape the dreary everyday life and travel into the world of fantasy. For some it is empty timeout without something extra. Many people do not even know when they last had a book in their hands. Some read everywhere. It is an activity that you practice without knowing in everyday life, driving a car (reading road signs), watching TV (news, advertising, translations ...) or even in the kitchen (recipes, food blogs, ...). Reading the book is about a bit more than just reading. A long-term reading activity will bring us much more.
Dobrovoľníctvo ako aktivita s neopísateľnou pridanou hodnotou
Od nášho rozhovoru s Ninou Stueven z Bratislavského dobrovoľníckeho centra (BDC) už prešiel nejaký ten čas. Naše deti odrástli, náš program sa posunul, my sme sa naučili opäť nové veci. Mnoho z toho, čo sme v rozhovoroch spomenuli sme už zabudli, no to dôležité, zachytené a zdokumentované je jednoznačne to, s čím sa stále stotožňujeme.
Program na mesiac marec
Ráno nás zobudí zubaté slniečko, ktoré si po celý deň dodáva odvahy a popoludní už dokáže naozaj zahriať. Prechádzky vonku sú stále príjemnejšie, pobyt na ihrisku začína byť opäť stretnutím džavotavých detí a nielen osamelá patnásťminútovka. Mnoho z nás pociťuje slnečné lúče na tvári ako terapiu, teplo plynúce cez bundu je ako teplý kúpeľ, skrátka, jar aj my sa znovu zobúdzame. My sme si z technických príčin dali prestávku neplánovane aj tento týždeň, takže sa na nás tešte až od toho budúceho, pozorne sledujte webstránku a Facebook, kde Vám určite prinesieme najčerstvejšie informácie. Momentálne je návšteva herne, aktivít i krúžkov pozastavená a veríme, že už v pondelok Vám dáme možnosť nás opäť navštíviť.
Coffee, Tea & Chat (in English) - 10 things nobody told me about parenting
Plenty of people will give you unsolicited parenting advice (I didn´t ask whether my baby should be wearing a hat, thank you), but rarely will they tell you what you really need to know. Starting with the changes in pregnancy, you’re changing to a whole new person called mom. Yes, there will be a father, too, probably, but the change hardly hit them as much as it does the women. Beginning with the figure, state of mind, sleep quality, stress level, health. And then, the baby is born. And the fun starts.
Klub (mladých) Budatkovedcov: Zázračný prášok
Deti milujú zázraky. Je ich plný svet. Aj ja by som chcela žiť v dobe, kedy učiteľ miesto intenzívneho čmárania po tabuli vytiahne dve skúmavky a pred mojimi očami na stole spraví farebný výbuch. Žijem v takej ako rodič - učiteľ svojho dieťaťa a užívam si to plnými dúškami. Pridáte sa?
Návšteva čokoládovne Hauswirth
Minulý týždeň v sobotu sme boli po dlhom predlhom čase opäť na návšteve čokoládovne Hauswirth v Kittsee. Ide o malú rodinnú fabriku, ktorá od roku 1949 vyrába čokoládu a čokoládou obaľované penové, želé a fondánové bonbóny a čokolády. Franz Hauswirth senior kúpil dom a objavil v ňom staré formy na odlievanie čokolády a tak nejako sa začala história tejto fabriky. V Kittsee fabriku postavili začiatkom 60tych rokov minulého storočia a odvtedy priťahuje návštevníkov so sladkými jazýčkami.
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Die Woche der Ehepaare
"Das Leben ist manchmal schwierig, für eine Person sogar zu schwierig, daher ist es gut, dass es zwei in der Ehe gibt. Wenn einer müde ist, zieht der andere einfach mit ... und im besseren Fall bietet er sogar seine Schulter an, an die er sich zuerst anlehnen kann, sodass er leicht durch schwierige Situationen kommen kann, aber wenn beide müde oder überlastet sind, sind sie oft mal nicht sicher, ob man sich auf den anderen verlassen kann ... "
Coffee, Tea & Chat (in English) - National week of marriage
“Life is sometimes difficult, even too difficult for one, so it´s good that there are two in marriage. When one is tired, the other just pulls in ... and in the better case will even offer his shoulder the first one can lean on, so they can easily get through difficult situations, but when they are both tired or overloaded, they are not sure whether it is possible to rely on the other one ...”
Sofi2019.02.06, 12:27
2019.02.28, 15:02
1660 / 10Voľný


Dobrovoľníctvo ako aktivita s neopísateľnou pridanou hodnotou

Z kategórie: 'Oficiálne pozvánky, médiá a tlačové správy'

Od nášho rozhovoru s Ninou Stueven z Bratislavského dobrovoľníckeho centra (BDC) už prešiel nejaký ten čas. Naše deti odrástli, náš program sa posunul, my sme sa naučili opäť nové veci. Mnoho z toho, čo sme v rozhovoroch spomenuli sme už zabudli, no to dôležité, zachytené a zdokumentované je jednoznačne to, s čím sa stále stotožňujeme.

A prečo s tým prichádzame teraz? Pravidelne sa zamýšľame nad tým, kto sa k nám prečo pridá a aké majú ľudia pohnútky dobrovoľne pomáhať. Samozrejme, neustále dobrovoľníkov hľadáme, keďže materské centrum Budatko a jeho existencia na ich kvalite stojí a padá. Tak sme si povedali, že by sme pre Vás radi pripravili rozhovory s našimi dobrovoľníčkami, ktoré u nás s radosťou pomáhajú a dali im priestor zodpovedať nevyslovené otázky.

Než s tým začneme, rada by som Vám v skratke, ktorú si nepamätám, ale zachytil ju Facebook BDC, prezentovala o čom nás rozhovor bol. Zhrnul naše hodnoty a to podstatné o čom pre nás dobrovoľníctvo je. A detaily Vám potom prezradia samé členky a dobrovoľníčky postupne.

Tu už fotografie s výňatkami rozhovoru s Ninou:

“We should be proud of it that we are able to do volunteering - Yes, we are proud of it.”

"Mali by sme byť hrdé na to, čo všetko sme schopné dobrovoľne urobiť - áno, sme na to hrdé."

Skupinová foto na Facebooku BDC


"Volunteering changes you somehow. If more people saw that and they started doing it also other companies could offer voluntary work... Because I was working at a recruitment agency and I met five to ten people who volunteered in Slovakia, and no one recognized it at that time. But I was always trying to highlight it and see something behind it because volunteering involves many hours and some people never see that. So I was trying to explain it to the next employers so it would also be recommended if somebody volunteered that there was something behind it and this person was selfless and so on."

"Dobrovoľníctvo ťa zmení. Keby to vedelo/videlo/vnímalo viac ľudí a začali by sa aktivitám venovať, aj ďalšie spoločnosti by mohli ponúknuť ľuďom možnosť sa takto podielať na dobrovoľníctve... Pretože ja som robila v personálnej agentúre a stretla som možno 5 - 10 ľudí čo sa dobrovoľne niekde zapájali a nikto to v tom čase neocenil. Snažila som sa zvýšiť povedomie o dobrovoľníckej činnosti a ukázať čo sa za tým skrýva, pretože dobrovoľnícvo je o množstve času, ktorí ľudia často nevidia. Agitovala som za dobrovoľnístvo aj snahou vysvetliť kolegom, aby vnímali takýchto ľudí s pridanou hodnotou, ako ľudí, s ktorými prichádza iná energia, nesebecká, prajná, tvorivá..."

Andrea Zervanová na Facebooku BDC
"If I compare my voluntary work with my normal job I see a big difference. When I was employed as a manager I was satisfied with the job and I liked the work, but this (volunteering) is something different. This is something that is much more useful for the community and the people and I get a feeling that it is so meaningful. It brings me self-satisfaction because I am doing something that is not selfish. I feel really happy and motivated when I come here. Actually, I never ever in my life could have imagined that I would be so happy doing something that is not payed. I couldn’t imagine that it would bring so much happiness and satisfaction compared to a paid job; and it is."

"Ak porovnám moju dobrovoľnícku aktivitu s mojou prácou, vidím obrovský rozdiel. Keď som bola zamestnaná, bola som spokojná so svojou prácou a mala som ju rada, dobrovoľnícka práca je však iná. Toto je niečo, čo má obrovský prínos pre spoločnosť a komunitu, v ktorej žijem a má to hlbší zmysel. Prináša mi to pocit zadosťučinenia, pretože robím niečo viac ako pre svoj vlastný úžitok. Cítim sa naozaj šťastná a motivovaná keď sem prídem. Nikdy v živote by som si nepomyslela, že sa budem tak tešiť z práce, za ktorú nedostávam peniaze. Neverila by som, že to dokáže priniesť také uspokojenie a šťastie v porovnaní s platenou prácou. A prináša."

Kristína Kováčiková na Facebooku BDC""I think that when you volunteer compared to for example what I did in my administrative job here you see immediate results. You see happy children and mothers that spend their time in a nice environment and you just immediately see that you’re doing something positive. And also you meet a lot of nice people. You meet a lot of friends here that also become friends in “real life”, not only in the family center. My husband once said that we are very happy that we have a nice life and that we have three healthy children and that it’s nice to give something back. You sort of have the feeling that you’re not only taking things but also giving something back.""

"Myslím, že dobrovoľníctvo, v porovnaní s napríklad mojou administratívnou prácou, prináša okamžité výsledky. Vidíte šťastné tváre detí a matiek, ktoré strávili svoj spoločný čas v príjemnom prostredí a okamžite vidíte, že robíte niečo s pozitívnym vplyvom na okolie. Stretnete množstvo príjemných ľudí. Množstvo nových priateľov do skutočného života, nielen na chvíle v materskom centre. Môj manžel raz povedal, že sme šťastní ľudia že žijeme takýto život s tromi zdravými deťmi a je skvelé, že sa môžeme o svoje šťastie do istej miery podeliť. Skrátka ako dobrovoľník máš možnosť aj niečo dať za to všetko čo si dostal."

Naďa Nováková na Facebooku BDC

"I had a chance to do something that I really loved, at work, so I was paid for something that I loved to do. But still, the feeling when you are gifted or you have something for the people just because you like to do it, just because you like to share it, is different. When you are sharing something it makes you much happier. So Christmas for example is much better if you share it with your family, and it’s the same here: If you have a gift or like painting or singing and you can share it with the other mummies and kids, it will make you so much happier than just singing in the shower."

"Mala som možnosť robiť v práci niečo, čo som milovala, bola som platená za to, čo ma napĺňalo. A stále, ak si obdarená schopnosťou niečo robiť, alebo máš možnosť luďom dať niečo čo miluješ, chceš to zdieľať so svetom, je to iné ako práca. Keď to zdieľaš s ľuďmi, spraví ťa to šťastnejším. Napríklad Vianoce sú oveľa krajšie ak ich zdieľaš s rodinou, a dobrovoľníctvo tu je o tom istom: Ak máš dar alebo rada maľuješ či spievaš, môžeš to zdieľať s mamami a deťmi, spraví ťa to ďaleko spokojnejšou ako spievanie si v sprche."

Zuzana Pekarek na Facebooku BDC

Páči sa Vám myšlienka podpory dobrvoľníctva? Spôsobov ako na to je množstvo. Už len šírením samotnej myšlienky robíte viac ako si myslíte (napríklad zdielaním myšlienok, ktoré sme Vám práve priniesli). Vyskúšaním, čo dobrovoľníctvo prinesie Vám, to je jeden z najťažších krokov v dobrovoľníctve. Zapojenie sa v materskom centre by nám prinieslo obrovskú radosť, pretože vítame každú pomoc. A nakoniec zdieľanie vlastných zážitkov so starými, ale i novými priateľmi... myšlienky tvoria činy a činy menia svet.

Ak ťa to oslovilo a máš prípadne ďalšie otázky, neváhaj nás zastaviť a pýtať sa. Alebo príď a vyskúšaj si dobrovoľnícku činnosť. Radi ťa privítame.

Tím členiek a dobrovoľníčok
Materského centra Budatko

Ohodnoďte tento článok bodmi od 1 do 10. Viac je lepšie:

Zdieľaj:
Share on Google+