TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
 
Vitajte Semafor Aktivity Články O nás Kontakty

Prehľad článkov


Program na mesiac september
Aj Vaše leto uletelo tak rýchlo? Verím, že Ste si ho stihli užiť a v zápätí sa už tešíte na sfarbené listy, naháňanie šarkanov, nové prvé zážitky bábätiek či prvé kroky do škôlky a školy. Nech už Vás septembrom bude sprevádzať čokoľvek, veríme, že využijete aj stretnutia v našom materskom centre, aby ste sa o ne podelili a obohatili seba i svoje deti o ďalšie. Program máme zostavený a na celý september vypísaný v Semafore, takže hor sa prihlasovať!
Sofi2019.03.01
2019.02.28
3090 / 101


Dobrovoľníctvo ako aktivita s neopísateľnou pridanou hodnotou

Z kategórie: 'Oficiálne pozvánky, médiá a tlačové správy'

Od nášho rozhovoru s Ninou Stueven z Bratislavského dobrovoľníckeho centra (BDC) už prešiel nejaký ten čas. Naše deti odrástli, náš program sa posunul, my sme sa naučili opäť nové veci. Mnoho z toho, čo sme v rozhovoroch spomenuli sme už zabudli, no to dôležité, zachytené a zdokumentované je jednoznačne to, s čím sa stále stotožňujeme.

A prečo s tým prichádzame teraz? Pravidelne sa zamýšľame nad tým, kto sa k nám prečo pridá a aké majú ľudia pohnútky dobrovoľne pomáhať. Samozrejme, neustále dobrovoľníkov hľadáme, keďže materské centrum Budatko a jeho existencia na ich kvalite stojí a padá. Tak sme si povedali, že by sme pre Vás radi pripravili rozhovory s našimi dobrovoľníčkami, ktoré u nás s radosťou pomáhajú a dali im priestor zodpovedať nevyslovené otázky.

Než s tým začneme, rada by som Vám v skratke, ktorú si nepamätám, ale zachytil ju Facebook BDC, prezentovala o čom nás rozhovor bol. Zhrnul naše hodnoty a to podstatné o čom pre nás dobrovoľníctvo je. A detaily Vám potom prezradia samé členky a dobrovoľníčky postupne.

Tu už fotografie s výňatkami rozhovoru s Ninou:

“We should be proud of it that we are able to do volunteering - Yes, we are proud of it.”

"Mali by sme byť hrdé na to, čo všetko sme schopné dobrovoľne urobiť - áno, sme na to hrdé."

Skupinová foto na Facebooku BDC


"Volunteering changes you somehow. If more people saw that and they started doing it also other companies could offer voluntary work... Because I was working at a recruitment agency and I met five to ten people who volunteered in Slovakia, and no one recognized it at that time. But I was always trying to highlight it and see something behind it because volunteering involves many hours and some people never see that. So I was trying to explain it to the next employers so it would also be recommended if somebody volunteered that there was something behind it and this person was selfless and so on."

"Dobrovoľníctvo ťa zmení. Keby to vedelo/videlo/vnímalo viac ľudí a začali by sa aktivitám venovať, aj ďalšie spoločnosti by mohli ponúknuť ľuďom možnosť sa takto podielať na dobrovoľníctve... Pretože ja som robila v personálnej agentúre a stretla som možno 5 - 10 ľudí čo sa dobrovoľne niekde zapájali a nikto to v tom čase neocenil. Snažila som sa zvýšiť povedomie o dobrovoľníckej činnosti a ukázať čo sa za tým skrýva, pretože dobrovoľnícvo je o množstve času, ktorí ľudia často nevidia. Agitovala som za dobrovoľnístvo aj snahou vysvetliť kolegom, aby vnímali takýchto ľudí s pridanou hodnotou, ako ľudí, s ktorými prichádza iná energia, nesebecká, prajná, tvorivá..."

Andrea Zervanová na Facebooku BDC
"If I compare my voluntary work with my normal job I see a big difference. When I was employed as a manager I was satisfied with the job and I liked the work, but this (volunteering) is something different. This is something that is much more useful for the community and the people and I get a feeling that it is so meaningful. It brings me self-satisfaction because I am doing something that is not selfish. I feel really happy and motivated when I come here. Actually, I never ever in my life could have imagined that I would be so happy doing something that is not payed. I couldn’t imagine that it would bring so much happiness and satisfaction compared to a paid job; and it is."

"Ak porovnám moju dobrovoľnícku aktivitu s mojou prácou, vidím obrovský rozdiel. Keď som bola zamestnaná, bola som spokojná so svojou prácou a mala som ju rada, dobrovoľnícka práca je však iná. Toto je niečo, čo má obrovský prínos pre spoločnosť a komunitu, v ktorej žijem a má to hlbší zmysel. Prináša mi to pocit zadosťučinenia, pretože robím niečo viac ako pre svoj vlastný úžitok. Cítim sa naozaj šťastná a motivovaná keď sem prídem. Nikdy v živote by som si nepomyslela, že sa budem tak tešiť z práce, za ktorú nedostávam peniaze. Neverila by som, že to dokáže priniesť také uspokojenie a šťastie v porovnaní s platenou prácou. A prináša."

Kristína Kováčiková na Facebooku BDC""I think that when you volunteer compared to for example what I did in my administrative job here you see immediate results. You see happy children and mothers that spend their time in a nice environment and you just immediately see that you’re doing something positive. And also you meet a lot of nice people. You meet a lot of friends here that also become friends in “real life”, not only in the family center. My husband once said that we are very happy that we have a nice life and that we have three healthy children and that it’s nice to give something back. You sort of have the feeling that you’re not only taking things but also giving something back.""

"Myslím, že dobrovoľníctvo, v porovnaní s napríklad mojou administratívnou prácou, prináša okamžité výsledky. Vidíte šťastné tváre detí a matiek, ktoré strávili svoj spoločný čas v príjemnom prostredí a okamžite vidíte, že robíte niečo s pozitívnym vplyvom na okolie. Stretnete množstvo príjemných ľudí. Množstvo nových priateľov do skutočného života, nielen na chvíle v materskom centre. Môj manžel raz povedal, že sme šťastní ľudia že žijeme takýto život s tromi zdravými deťmi a je skvelé, že sa môžeme o svoje šťastie do istej miery podeliť. Skrátka ako dobrovoľník máš možnosť aj niečo dať za to všetko čo si dostal."

Naďa Nováková na Facebooku BDC

"I had a chance to do something that I really loved, at work, so I was paid for something that I loved to do. But still, the feeling when you are gifted or you have something for the people just because you like to do it, just because you like to share it, is different. When you are sharing something it makes you much happier. So Christmas for example is much better if you share it with your family, and it’s the same here: If you have a gift or like painting or singing and you can share it with the other mummies and kids, it will make you so much happier than just singing in the shower."

"Mala som možnosť robiť v práci niečo, čo som milovala, bola som platená za to, čo ma napĺňalo. A stále, ak si obdarená schopnosťou niečo robiť, alebo máš možnosť luďom dať niečo čo miluješ, chceš to zdieľať so svetom, je to iné ako práca. Keď to zdieľaš s ľuďmi, spraví ťa to šťastnejším. Napríklad Vianoce sú oveľa krajšie ak ich zdieľaš s rodinou, a dobrovoľníctvo tu je o tom istom: Ak máš dar alebo rada maľuješ či spievaš, môžeš to zdieľať s mamami a deťmi, spraví ťa to ďaleko spokojnejšou ako spievanie si v sprche."

Zuzana Pekarek na Facebooku BDC

Páči sa Vám myšlienka podpory dobrvoľníctva? Spôsobov ako na to je množstvo. Už len šírením samotnej myšlienky robíte viac ako si myslíte (napríklad zdielaním myšlienok, ktoré sme Vám práve priniesli). Vyskúšaním, čo dobrovoľníctvo prinesie Vám, to je jeden z najťažších krokov v dobrovoľníctve. Zapojenie sa v materskom centre by nám prinieslo obrovskú radosť, pretože vítame každú pomoc. A nakoniec zdieľanie vlastných zážitkov so starými, ale i novými priateľmi... myšlienky tvoria činy a činy menia svet.

Ak ťa to oslovilo a máš prípadne ďalšie otázky, neváhaj nás zastaviť a pýtať sa. Alebo príď a vyskúšaj si dobrovoľnícku činnosť. Radi ťa privítame.

Tím členiek a dobrovoľníčok
Materského centra Budatko

Ohodnoďte tento článok bodmi od 1 do 10. Viac je lepšie:

Zdieľaj: