TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Folklóriček pre škôlkárov

PONDELKY 15:45
Aktuálne termíny a prihlasovanie sa cez Semafor.

Tanečný krúžok pre 3 - 6 ročné deti je zameraný na podporu a rozvoj motorickych kvalít. Deti sa naučia hravou formou detské ľudové pesničky, riekanky, ľudové hry a krátke ľudové tance. Priblížime si niektoré ľudové tradície súvisiace s ročným obdobím. Lekcia trvá 45 min a je rozdelená do troch častí. Rozcvičenie celého tela, osvojenie si základov všeobecnej pohybovej prípravy. Následne nácvik krátkych tancov hravou formou. Záver patrí improvizovanému tancu, hre, podpory kreativity a predstavivosti. Pretiahnutie a relaxácia celého tela. Počas hodiny využívame rôzne pomôcky, ktorými podporíme záujem detí o pohyb a tanec. Počet detí na krúžku je 6 - 12, prebieha bez prítomnosti rodiča.

Lektorka Klaudia Kordošová je vyštudovaný pedagóg a interprét tanca. Aktívne sa venovala tancu, predovšetkým folklóru, pôsobila v súbore SĽUK, ale aj muzikálovému a modernému tancu. Vďaka synčekovi Maxovi začala spolupracovať s materskými centrami ako lektorka tanečných kurzov. (klaudikordos@gmail.com, 0910 905 804)

Cena krúžku je 48 € a zahŕňa:
  • 8 lekcií (45 min)
  • 50% zľavu na vstup do herne pred alebo po hodine v deň krúžku, ak je herňa otvorená. V herni máte zároveň možnosť zakúpiť si permanentku na 5 vstupov za 2 €, ktorá platí na vstup do herne len pred alebo po hodine v deň krúžku.
Krúžku sa môžu zúčastniť len tí záujemci, ktorí majú krúžok uhradený. Miesto v krúžku je až po uhradení poplatku. Neprítomnosť ohlasujte mailom vopred, najneskôr do 7:00 dňa, kedy sa koná lekcia. Nie je možné vrátiť peniaze za viacero, hoci aj ospravedlnených neprítomností, nakoľko prihlásený berie na vedomie, že častou neprítomnosťou na krúžku blokuje miesto inému záujemcovi. Ak je voľné miesto aj po začatí krúžku a máte záujem sa prihlásiť, alebo ak máte akékoľvek otázky, napíšte na mcbudatko@gmail.com. V prípade, že bude na hodine voľné miesto, je možné si zakúpiť jednorazový vstup v hodnote 6,50 €.