TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP


Tanečný Folklóriček pre škôlkárov


Nový kurz začíname v:
UTORKY o 15:45 hod, od 03.03.2020

Posledná (náhradná) lekcia je: 28.04.2020
Prihlasujte sa cez SEMAFOR

Ide o tanečný krúžok pre staršie deti (3-6 rokov). Je zameraný na pohybovo-tanečnú prípravu, podporu a rozvoj motorickych kvalít. Deti sa naučia hravou formou detské ľudové pesničky, riekanky, ľudové hry a krátke ľudové tance. Priblížime si niektoré ľudové tradície súvisiace s ročným obdobím. Lekcia trvá 45 min a je rozdelená do troch častí. Rozcvičenie celého tela, osvojenie si základov všeobecnej pohybovej prípravy. Následne nácvik krátkych tancov hravou formou. Záver patrí improvizovanému tancu, hre, podpory kreativity a predstavivosti. Pretiahnutie a relaxácia celého tela. Počas hodiny využívame rôzne pomôcky, ktorými podporíme záujem detí o pohyb a tanec. Počet detí na krúžku 6 - 12.

Cena krúžku je 42 € a zahŕňa:
  • 7 lekcií (45 min)
  • 1 náhradnú lekciu (45 min)
  • 50% zľavu na vstup do herne pred alebo po hodine v deň krúžku, ak je herňa otvorená. V herni máte zároveň možnosť zakúpiť si permanentku na 5 vstupov za 2 €, ktorá platí na vstup do herne len pred alebo po hodine v deň krúžku.
Cvičenia sa môžu zúčastniť len tie deti, ktoré majú cvičenie uhradené. Miesto v krúžku je až po uhradení poplatku za cvičenie.
Neprítomnosť ohlasujte mailom vopred, najneskôr do 7:00 dňa, kedy sa koná cvičenie.
Nie je možné vrátiť peniaze za viacero, hoci aj ospravedlnených neprítomností, nakoľko rodič berie na vedomie, že častou neprítomnosťou svojho dieťatka na cvičení blokuje miesto inému dieťatku, ktoré sa do krúžku nedostalo. Ak je voľné miesto aj po začatí krúžku a máte záujem sa prihlásiť, alebo ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte prosím priamo lektorku klaudiaf007@gmail.com, 0910905804, ktorá vám podá ďalšie inštrukcie, alebo napíšte na mcbudatko@gmail.com.
Po dohode s lektorkou sa môžete prísť pozrieť ako cvičenie vyzerá. Cena za otvorenú hodinu je 7 € (platí sa zvlášť priamo na mieste).

Klaudia Kordošová je vyštudovaný pedagóg a interprét tanca. Pred materskou dovolenkou sa venovala aktívne tancu, predovšetkým folklóru, ale aj muzikálovému a modernému tancu. Vďaka synčekovi Maxovi začala spolupracovať s materskými centrami ako lektorka tanečných kurzov. Táto práca ju velmi teší a napĺňa, pretože sa vďaka nej može stretávať s luďmi, s ktorými si momentálne rozumie najviac - s mamičkami a detičkami:)