TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Joga

UTORKY 18:30
Aktuálne termíny a prihlasovanie sa cez Semafor.

Pomocou jogy sa budeme snažiť vytvárať pružné a zároveň pevné telo. Pomocou dýchacích techník uvoľníme napätie, stres, nervozitu a zrelaxujeme. Pomocou ásan uvoľníme svaly, ktoré sú namáhané a majú tendenciu sa skracovať, zaradíme cvičenia, ktoré sa nám postarajú o správne držanie tela, aby sme predchádzali bolestiam. Naučíme sa pracovať s panvovým dnom, ktoré je pre ženy veľmi dôležité.
S cvičením sa dá začať aj v tehotenstve (pokiaľ je fyziologické), pretože ide o nenáročné pozície, samozrejme pre zdatnejších zaradíme aj náročnejšie varianty. Doneste si pohodlné oblečenie, cvičí sa naboso. Na lekciu je vyhradená jedna hodina (15 min. príprava, 45 min. cvičenie).
Cvičenie je bez prítomnosti detí.

Lektorka Adela Matej Kučerová je bývalá profesionálna tanečnica, absolventka FTVŠ, mamina dvoch detí, dlhé roky sa venujúca jóge. (kucerova.adela@gmail.com, 0904 355 983)

Cena krúžku je 42 € a zahŕňa 6 lekcií (60 min).

Keď sa naplní minimálna kapacita krúžku, prídu Vám mailom pokyny k platbe alebo ich nájdete na našej stránke v sekcii Môj účet - Moje prihlášky na krúžky. Po úhrade tu nájdete aj elektronickú faktúru. Účasť na krúžku je podmienená včas pripísanou platbou na náš účet.

Ak sa niektorej lekcie nemôžete zúčastniť, informujte nás najneskôr 12 hodín pred začiatkom lekcie na mcbudatko@gmail.com. V prípade včasného odhlásenia je možné nahradiť si 1 lekciu po skončení kurzu. Nie je možné vrátiť peniaze za viacero, hoci aj ospravedlnených neprítomností, nakoľko sa blokuje miesto inému záujemcovi.

V prípade voľného miesta je možné prihlásiť sa do krúžku aj po jeho začatí alebo sa zúčastniť lekcie aj formou jednorazového vstupu (7 € v hotovosti). Je však potrebné vopred napísať na mcbudatko@gmail.com.