TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Tancuj, spievaj, dupitkaj

Aktuálne termíny a prihlasovanie sa cez Semafor.

Ide o cvičenie pre deti prostredníctvom tanca, spevu, riekaniek a hier. Krúžok je určený pre deti od 2 do 3 rokov. Precvičíme si základy rytmiky, zoznámime sa s tanečnými hrami, aj s jednoduchými tanečnými krokmi, to všetko za doprovodu známych veselých pesničiek a riekaniek, samozrejme za pomoci maminiek. Krúžok je pokračovaním cvičení na fitloptách. Celá hodina je rozdelená na tri časti, cca 20-25 min. tancovanie, 10-15 min. cvičenie na fitloptách, posledných 10 minút je venovaných voľnej hre na prekážkovej dráhe. Na krúžok si treba priniesť pohodlné oblečenie, môže sa cvičiť aj naboso.Počet detí na krúžku 6 - 10. Pozrite sa, ako to na hodine vyzerá.

Lektorka Klaudia Kordošová je vyštudovaný pedagóg a interprét tanca. Aktívne sa venovala tancu, predovšetkým folklóru, ale aj muzikálovému a modernému tancu. Vďaka synčekovi Maxovi začala spolupracovať s materskými centrami ako lektorka tanečných kurzov. (klaudikordos@gmail.com, 0910 905 804)