Vitajte Semafor Aktivity Články O nás Kontakty

Prehľad článkov


Program na mesiac január
Ak si aj to Vaše dieťa zvyklo, že Budatko patrí do jeho týždennej, či dokonca dennej rutiny, už v pondelok sa na Vás veľmi tešíme. Máme množstvo voľných miest v krúžkoch zameraných na pohyb, hudbu i všeobecný rozvoj dieťaťa Montessori metódou, prichádza novinka - kurz znakovania a množstvo overených a obľúbených aktivít pre deti i mamičky. Takže si ich rozhodne naštudujte čím skôr a zabezpečte si svoje miesto.
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Freizeit mit Kindern
Die Winterferienzeit bringt viel mehr als nur Wunder und Fröhlichkeit mit sich. Wochen und manchmal Monate von Einkäufen, Reisen, Essen, Partys, Besuchen und Besuchern können genug Stress erzeugen, um die festlichsten von uns zu erschöpfen. Kinder jeden Alters fühlen es auch, besonders wenn ihre Routinen durch eine Überlastung von Ereignissen unterbrochen werden, die oft außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Die Änderungen des Zeitplans können, obwohl sie gut gemeint sind, Verhalten und Stimmung beeinflussen.
Coffee, Tea & Chat (in English) - Holiday time with kids
The winter holiday season brings with it much more than wonder and merriment. Weeks and sometimes months of holiday shopping, traveling, food, parties, visits and visitors can create enough stress to exhaust the most festive of us. Children of all ages feel it, too, especially when their routines are interrupted with an overload of events that are often out of their control. The changes in schedule, though well-intentioned, can impact behaviors and moods.
Môžeme si užiť Vianoce bez stresu?
Niektoré obdobia, či udalosti sú prirodzene stresujúce pre každého, kto má zdravý ľudský mozog. Sú nimi napríklad niekoho blízkeho, sťahovanie sa, zmena práce, ale aj narodenie dieťaťa, svadba, či Vianoce. Ako si ich môžeme viac užiť a menej sa vynervovať?
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Weihnachten Inspiration
Das wird ein bisschen herausfordernd. Hausaufgabe :) Denken Sie über etwas nach, was Weihnachten besonders macht, es muss einfach sein, um echte Weihnachten zu haben. Teilen Sie es mit uns. Ein Rezept für Kekse, Wein, Dekoration, Sie schreiben Ihre eigene Weihnachtsgeschichte für Kinder? Sind Ihre Geschenke anders als gekauft - hausgemachte, handgefertigte Geschenke? Teilen Sie die Anweisungen mit uns und wir machen unsere eigene Weihnachtsinspiration Sitzung. Bilder hinzufügen wenn möglich! :)
Coffee, Tea & Chat (in English) - Christmas know how sharing
This is going to be a bit challenging. Homework :) Think about something, what makes your Christmas special, has to be there to be a real Christmas. Share it with us. A receipt for cookies, wine, decoration, you´re writing your own story for Christmas for kids? Are your presents different than bought - home made, hand made gifts? Share the instructions with us and we´ll make our own Christmas inspiration session. Add pictures if possible! :)
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Weihnachten
Weihnachten zu einem unvergesslichen Ereignis zu machen, ist mit ein paar Änderungen an Ihrer normalen Routine möglich. Suchen Sie nach neuen Wegen um zu Teilen und Geben, um Ihrer Weihnachtsfeier in dieser Saison einen neuen Sinn zu geben. Viele dieser Aktivitäten können durchgeführt werden, egal ob Sie Weihnachten in einem schneereichen Klima oder unter glühender Sonne feiern, ob Sie zu Hause oder abgereist sind, alleine, mit Partner oder Familie. Wo immer Sie sich auf der Welt befinden, Ihre Weihnachtsfeier sollte immer mit dem Geist der Liebe, des Friedens und der Freude erfüllt sein.
Coffee, Tea & Chat (in English) - Having a memorable christmas time
Making Christmas a memorable occasion is possible with a few changes to your normal routine. Go for some new ways of sharing and giving to give a new sense of purpose to your Christmas celebrations this season. Many of these activities can be done whether you celebrate Christmas in a snowy climate or under a blazing hot sun; wherever you are in the world, your Christmas celebration should always be filled with the spirit of love, peace and joy.
Program na mesiac december
Asi v každej rodine, ktorá má deti v kolektíve už padla otázka „...a kedy budú Vianoce?“ a ešte mnohokrát padne. Niektorí už písali Ježiškovi, niektorí vyrátavajú denno denne čo všetko si želajú, niektorí sa tešia na koláčiky a podaktorí sa jednoducho tešia zo snehu. Deťom je každé ročné obdobie blízke, vidia v nich to, čo ich priťahuje, magickosť premeny vody, zmena v prírode, tajomstvá sviatkov. Snáď sviatky pokoja prídu aj k Vám už počas príprav na ne a užijete si december ako deti – s radosťou a očakávaním toho najlepšieho.
Kaffee & Tee, Klatsch und Tratsch (in Deutsch) - Das Glück des Elternseins
Ein Elternteil zu werden, kann ein gemischter Segen sein. Dies ist eindeutig zeit- und kostenintensiv.Viele Menschen weisen jedoch auf die emotionalen Vorteile der Kindererziehung hin, die weniger greifbar sind. Um die Folgen der Erziehung eines Kindes zu untersuchen, wurde der Zusammenhang zwischen dem Kinderkriegen und dem elterlichen Glück untersucht.
Vianočná charitatívna zbierka sladkostí a hračiek
Vianoce sú obdobím, kedy sa mnohí z nás viac ako kedykoľvek predtým snažíme si byť blízki, srdeční, milujúci a milovaní. Stále častejšie sa mnohí v dobe obrovského prebytku snažíme veci, ktoré máme a nepotrebujeme rozdeliť medzi tých, ktorí nemajú a často nielen potrebujú ale rovnako ako my, chcú v tieto dni zažiť niečo čarovné. Napríklad úžasnú pomoc a vďaka nej krásne Vianoce.
Coffee, Tea & Chat (in English) - Becoming a parent
Becoming a parent may be a mixed blessing. Clearly, it is costly in terms of time and money. To examine the consequences of raising a child, research has investigated the link between having children and parental happiness.

Akadémia praktického rodičovstva

je projektom Únie materských centier, do ktorého sme sa s radosťou zapojili. Všetky dôležié dôležité informácie a možnosť diskutovať na rôzne rodičovské témy nájdete na www.akademiarodicovstva.sk.

Ako fungujú Akadémie praktického rodičovstva si môžete aj vypočuť v relácii "Pozvete ma ďalej?" so Silviou Sorgerovou z MC Haliganda v Košiciach.

„Bližšie k deťom a samým sebe" - tak by sa najvýstižnejšie dala charakterizovať kampaň materských centier Ako chceme vychovávať naše deti. Podľa našich zistení sa často rodičia cítia neistí vo výchove detí. Je nepopierateľné, že prvé tri roky majú najsilnejší vplyv na formovanie osobnosti dieťaťa. A práve toto obdobie je vo výchovno-vzdelávacom systéme najslabšie podchytené. Rodičia z materských centier a ich podporovatelia sa rozhodli naštartovať nový rodičovský vek, ktorý bude bližšie k detským potrebám a zároveň bude rešpektovať práva detí. Materské centrá sa rozhodli preskočiť zdĺhavý proces školských reforiem a začať na vlastnú päsť. Chcú od základov budovať školu podľa svojich predstáv a skúseností, kde získajú aktuálne potrebné informácie a podporu vo svojej rodičovskej úlohe. Školu, ktorá propaguje hodnoty rešpektu, práv, spolupatričnosti a empatie, ponúka príležitosti, poskytuje priestor pre rodiča spoločne s dieťaťom a kde sa všetci cítia príjemne a bezpečne.

Ciele materských centier smerom k Akadémiám praktického rodičovstva (APR):

  1. Vyzdvihnúť a zviditeľniť overené výchovné skúsenosti rodičov a urobiť ich prienik s akademickým svetom
  2. Posilniť, povýšiť a oceniť nové rodičovské zručnosti a kvalitu rodičovského vzdelávania
  3. Formálne oceniť a uznať MC vo výchovno-vzdelávacom systéme ako Akadémie praktického rodičovstva

Témy diskusií v MC Budatko

20.01.2010 o 17.00 Ako rozumieť správaniu detí? O čo deťom ide?

17.02.2010 o 17.00 Pozeranie televízie

17.03.2010 o 17.00 Môj partner nesúhlasí s mojimi výchovnými metódami, ako reagovať?

07.04.2010 o 17.00 Rodovosť alebo otec ako mama

26.05.2010 o 17.00 Časový rozvrh rodiny, budovanie platformy dôvery

23.06.2010 o 17.00 Môžu sa aj moje deti stať závislé, ako tomu predísť?

Diskutovať môžete aj on-line.