TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP

Udalosti   STREDA, 17. Jul. 2019  

časCvičebňaHerňa
9:00
FIT lopty 10 mes. - 2 roky - jednorazová lekcia
FIT lopty 10 mes. - 2 roky - jednorazová lekcia
:15
:30
:45
10:00
Tancuj, spievaj, dupitkaj - jednorazová lekcia
Tancuj, spievaj, dupitkaj - jednorazová lekcia
:15
:30
:45
14:00
Oslava Maťa K.
Oslava Maťa K.
Oslava Maťa K.
Oslava Maťa K.
:15
:30
:45
15:00
:15
:30
:45
16:00
:15
:30
:45
17:00
:15
:30
:45
18:00
:15
:30
:45
19:00
:15
:30
:45