TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP


Montessori kútik


V kútiku nájdete pripravené prostredie podľa zásad Montessori pedagogiky. Deti si tu nájdu mnoho nových podnetov na svoj rozvoj a mamičky môžu načerpať nové inšpirácie na prácu s deťmi doma. Okrem jednoduchých svojpomocne zhotovených materiálov tu nájdete aj originálne Montessori pomôcky. Najviac aktivít v kútiku je zameraných na deti od 1 do 3 rokov. Otvorené skrinky s policami členia priestor na menšie oddelenia - pomôcky pre tzv. cvičenia praktického života (aktivity na rozvoj jemnej a hrubej motoriky, ktoré súvisia so starostlivosťou dieťaťa o svoju osobu a okolie, napr. prelievanie, presýpanie...), pomôcky na cibrenie zmyslov, pomôcky na matematiku, jazykovú výchovu a pomôcky z oblasti prírody.

Pre kvalitne strávený čas v našom Montessori kútiku je maximálny počet detí v jednom čase obmedzený na 4. Z tohto dôvodu je potrebné rezervovať si vstup do Montessori kútika vždy vopred cez Semafor. Príspevok 2€ odovzdajte priamo mamičke, ktorá vedie kútik. V cene príspevku máte zahrnutý aj vstup do herne. Ponúkame Vám možnosť zakúpiť si aj permanentku do Montessori kútika na 4 vstupy v hodnote 6 eur, je platná 6 mesiacov odo dňa vystavenia.


Inšpirujte sa:
www.montessoria.sk
Založenie Montessori kútika
Ako si ma Montessori našlo
Prvý krát v Montessori kútiku