TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Montekútik

Náš Montekútik ponúka pripravené prostredie podľa zásad montessori pedagogiky. Deti si tu nájdu mnoho nových podnetov na svoj rozvoj, učia sa trpezlivosti, rozvíjajú si logické a analytické zručnosti. Mamičky môžu načerpať nové inšpirácie na prácu s deťmi doma. Nájdete tu originálne montessori pomôcky, ako aj svojpomocne zhotovené materiály. Najviac aktivít v kútiku je zameraných na deti od 1 do 3 rokov.

Otvorené police členia priestor na menšie oddelenia - pomôcky pre tzv. cvičenia praktického života (aktivity na rozvoj jemnej a hrubej motoriky, ktoré súvisia so starostlivosťou dieťaťa o svoju osobu a okolie, napr. prelievanie, presýpanie...), pomôcky na cibrenie zmyslov, pomôcky na matematiku, jazykovú výchovu a pomôcky z oblasti prírody. Pozrite sa, ako to v kútiku vyzerá.

Pre kvalitne strávený čas v našom Montekútiku je maximálny počet detí v jednom čase obmedzený na 3 - 4. Z tohto dôvodu je potrebné rezervovať si vstup vždy vopred cez Semafor. Príspevok 2€ odovzdajte priamo dobrovoľníčke, ktorá vedie kútik. V cene príspevku je zahrnutý aj vstup do Herničky, ak je otvorená. Ponúkame aj permanentku na 4 vstupy za 6€.