TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Podporná skupina dojčiacich matiek

UTORKY 9:30
Aktuálne termíny a prihlasovanie sa cez Semafor.

Podporné skupiny dojčiacich matiek sú stretnutia viacerých dojčiacich matiek s deťmi spolu s poradkyňou pri dojčení. Správne a úplné informácie, ktoré o dojčení získate v podpornej skupine, spolu so vzájomnou výmenou skúseností a podporou od poradkyne ako aj od ostatných mamičiek v skupine, Vám môžu pomôcť úspešnejšie a dlhodobejšie dojčiť. Základné otázky a odpovede o dojčení Vám môžu pomocť hneď, viac informácií nájdete na www.mamila.sk.

Lektorky Hanka Zavřelová a Andrea Ščepka sú certifikované poradkyne pri dojčení o.z. Mamila. (hanulka@gmail.com, 0905 937 965)

Stretnutia sa konajú spravidla raz do mesiaca, vždy prvý pondelok v mesiaci, na každé sa prihlasuje samostatne, príspevok 3€ sa uhrádza lektorke v hotovosti na mieste. Z toho 2€ poukáže MC Budatko vo forme daru pre o.z. Mamila.