TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Stretnutia s psychologičkou

UTOROKY alebo STREDY 17:00
Aktuálne termíny a prihlasovanie sa cez Semafor.

Každé správanie dieťaťa má svoj význam. Dospelí najlepšie porozumejú správaniu dieťaťa, ak dokážu vnímať jeho prežívanie. To môžu vnímať naplno, ak najprv naozaj porozumejú sebe, svojmu prežívaniu a správaniu. Porozumenie je prvým krokom k zblíženiu, k nájdeniu rovnakosti a minimalizovaniu porovnávania i odsudzovania.
Stretnutia sú určené rodičom, ktorí
  • chcú nájsť spôsob ako spraviť život detí i celej rodiny spokojnejším...
  • si uvedomujú, že prvých 5 rokov je sebaúcta dieťaťa formovaná takmer výlučne rodinou a nemôžeme deti učiť, čo sami nepoznáme...
  • pri snahe porozumieť deťom sa aj sami učia byť inými...
  • sú ochotní učiť sa novým spôsobom komunikácie s deťmi...
  • chcú objaviť svoje zdroje pre zmenu...
  • chcú zmeniť zautomatizované a neefektívne reakcie na užitočné...
  • chcú sa naučiť hľadať a vidieť pozitívne úmysly detí...
Mgr. Ľubica Tománková vyštudovala psychológiu na FiFUK v Bratislave. Je držiteľkou mnohých certifikátov a absolventkou rôznych vzdelávacích programov a psychoterapeutických výcvikov. (lubicatomankova@hotmail.com, 0905 324 863, https://poradna-pre-rodinu.webnode.sk/)

Stretnutia sú spravidla raz mesačne, na každé sa prihlasuje samostatne, príspevok 5€ sa uhrádza lektorke v hotovosti na mieste. V prípade, že je na stretnutie prihlásený len jeden účastník, stretnutie sa automaticky ruší.