TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Pohybové aktivity pre malkáčov (pre 1 až 3 ročné deti)

Cvičenie na fitloptách
Krúžok je určený detičkám od 1 roka, resp. od veku, kedy už samostatne chodia až do 2 rokov. Prebieha s hudbou formou hry s využitím nielen fitlôpt, ale aj rôznych iných pre detičky zaujímavých pomôcok - guličiek, overballov, biliba, molitanovych preliezok, balančných dosiek a pod.

Tancuj, spievaj, dupitkaj
Krúžok je určený pre deti od 2 do 3 rokov. Cvičenie s pomôckami, s tancom, spevom, riekankami a hrami.

Folklóriček
Krúžok je určený pre deti od 21 mes. do 3,5 roka. Deti prostredníctvom tanca a spevu s milými rekvizitami spoznajú slovenský folklór, oboznámia so slovenskými ľudovými pesničkami, riekankami i tradíciami a zvyklosťami. Lektorka pôsobila v profesionálnom súbore SĽUK.

Cvičenie na nožičky a chrbátik
Krúžok je určený pre deti od 1,5 do 3 rokov. Je zamerané na posilnenie svalov nožnej klenby, liečbu plochých nôh a chybného držania tela.

Montessori aktivity pre malkáčov

Montekútik
Nájdete tu pripravené prostredie podľa zásad montessori pedagogiky s originálnymi pomôckami. Deti si tu nájdu mnoho nových podnetov na svoj rozvoj a mamičky môžu načerpať nové inšpirácie na prácu s deťmi doma.

Montessori ateliér
Na krúžku, zameranom podľa vekových kategórií, deti pracujú s originálnymi montessori pomôckami a inými kvalitnými a zmysluplnými hračkami, rozvíjajú si zmysly, zručnosti a sústredenie.

Tvorivé aktivity pre malkáčov

Tvorivé dielničky
Aktivity podľa veku detí prinášajú chvíle plné skúmania, objavov a hier s rôznymi kreatívnymi materiálmi a technikami.

Tvorivé čítanie
Aktivity pre deti od 2 rokov zamerané na rozvoj vnímania čítaného textu a pochopenia deja cez "ruky". Aktivity spojené s čítaním pomáhajú deťom pochopiť dej, a tak získať väčšie potešenie z prvého vážnejšieho čítania.

Jazykové aktivity pre malkáčov

Musicplay for toddlers
Na krúžku sa spája spev, pohyb, hra a anglický jazyk prirodzeným spôsobom. Celá hodina je vedená v angličtine.