TefNET v1.5
© Astiret, s.r.o.
2012-2019
TOP
Pohybové aktivity pre malkáčov (pre 1 až 3 ročné deti)

Cvičenie na fitloptách
Krúžok je určený detičkám od 1 roka, resp. od veku, kedy už samostatne chodia až do 3 rokov. Prebieha s hudbou formou hry s využitím nielen fitlôpt, ale aj rôznych iných pre detičky zaujímavých pomôcok - guličiek, overballov, biliba, molitanovych preliezok, balančných dosiek a pod.

Tancuj, spievaj, dupitkaj
Krúžok je určený pre deti od 2 do 3,5 roka. Cvičenie s pomôckami, s tancom, spevom, riekankami a hrami.

Folklóriček
Krúžok je určený pre deti od 2 do 4 rokov. Deti prostredníctvom tanca a spevu s milými rekvizitami spoznajú slovenský folklór, oboznámia so slovenskými ľudovými pesničkami, riekankami i tradíciami a zvyklosťami. Lektorka pôsobila v profesionálnom súbore SĽUK.

Montessori aktivity pre malkáčov

Montekútik
Nájdete tu pripravené prostredie podľa zásad montessori pedagogiky s originálnymi pomôckami. Deti si tu nájdu mnoho nových podnetov na svoj rozvoj a mamičky môžu načerpať nové inšpirácie na prácu s deťmi doma.

Tvorivé aktivity pre malkáčov

Tvorivé dielničky
Aktivity podľa veku detí prinášajú chvíle plné skúmania, objavov a hier s rôznymi kreatívnymi materiálmi a technikami.

Hravé čítanie
Aktivity pre deti od 2 rokov zamerané na rozvoj vnímania čítaného textu a pochopenia deja cez "ruky". Aktivity spojené s čítaním pomáhajú deťom získať väčšie potešenie z prvého vážnejšieho čítania.